Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011

Βασικές εφαρμογές στην έλλειψη


Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λυκείου
Απευθύνεται: Σε μαθητές μέσης εκπαίδευσης Β Λυκείου.
Τρόπος χρήσης: Οπτικοακουστικό υλικό (video).
Διδακτικός σχεδιασμός: Απλές οπτικοακουστικές εφαρμογές, για να κατανοηθεί η χρήση της θεωρίας σε βασικές ασκήσεις της έλλειψης, που παρουσιάζει συμμετρία ως προς την αρχή των αξόνων.


Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Εφαπτομένες της έλλειψης με χρήση της μαθηματικής εφαρμογής GeoGebra

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά είναι χρήσιμα στην παιδαγωγική διαδικασία. Ιδιαίτερα όταν είναι εύχρηστα, τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο και σε μαθητές. Ταυτόχρονα πρέπει να προσεγγίζουν τις μαθησιακές διαδικασίες, όπως αυτές ορίζονται. Στον εκπαιδευτικό παραμένει η ευθύνη της αποτελεσματικής χρήσης των λογισμικών.
Τέτοια εφαρμογή στη διδασκαλία των μαθηματικών είναι η GeoGebra. Είναι μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα, ελεύθερης χρήσης, γνωστή στους μαθηματικούς και συνίσταται από το Υπουργείο Παιδείας. Με αυτή την εφαρμογή θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύση στο παρακάτω πρόβλημα, διαφορετική από άλλες αλγεβρικές προσεγγίσεις. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ στο blog  >>>

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

Βασικές εκθετικές εξισώσεις, ανισώσεις και συστήματα εκθετικών εξισώσεων

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λυκείου
Απευθύνεται: Σε μαθητές μέσης εκπαίδευσης Β Λυκείου, σπουδαστές των ΕΠΑΛ.
Τρόπος χρήσης: Οπτικοακουστικό υλικό (video).
Διδακτικός σχεδιασμός: Απλές οπτικοακουστικές εφαρμογές, για να κατανοηθεί η χρήση της θεωρίας στην επίλυση βασικών θεμάτων στις εκθετικές εξισώσεις, ανισώσεις και συστήματα εκθετικών εξισώσεων.ΜΕΤΑΚΊΝΗΣΗ στο blog >>>

Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011

Βασικές εφαρμογές στην Παραβολή.

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λυκείου
Απευθύνεται: Σε μαθητές μέσης εκπαίδευσης Β Λυκείου, σπουδαστές των ΕΠΑΛ.
Τρόπος χρήσης: Οπτικοακουστικό υλικό (video).
Διδακτικός σχεδιασμός: Απλές οπτικοακουστικές εφαρμογές, για να κατανοηθεί η χρήση της θεωρίας στην επίλυση βασικών θεμάτων της παραβολής  y2=2px ή x2=2py  π.χ. ορισμός, εξισώσεις, άξονες συμμετρίας, εφαπτομένες.ΜΕΤΑΚΊΝΗΣΗ στο blog >>>

Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

Εφαρμογές στις συντεταγμένες των διανυσμάτων.

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λυκείου
Απευθύνεται: Σε μαθητές μέσης εκπαίδευσης Β Λυκείου, σπουδαστές των ΕΠΑΛ.
Τρόπος χρήσης: Οπτικοακουστικό υλικό (video).
Διδακτικός σχεδιασμός: Απλές οπτικοακουστικές εφαρμογές στη θεωρία, για να κατανοηθεί η χρήση της θεωρίας στην επίλυση θεμάτων που αναφέρονται στις συντεταγμένες των διανυσμάτων, πρόσθεση διανυσμάτων, πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα, μέτρο διανύσματος, μέσο διανύσματος και την παραλληλία των διανυσμάτων.ΜΕΤΑΚΊΝΗΣΗ στο blog >>>

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Παραμετρικές Εξισώσεις στον κύκλο

Οπτικοακουστικό  υλικό κατάλληλο για μαθητές  κατεύθυνσης  β’ λυκείου. Αναφέρεται με 3- ασκήσεις στη διαχείριση των  παραμετρικών εξισώσεων του κύκλου.


ΜΕΤΑΚΊΝΗΣΗ στο blog >>>